1. Apakah maklumat yang kami kumpulkan?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar di laman web kami atau mengisi borang. Apabila memesan atau mendaftar di laman web kami, mengikut kesesuaian, anda mungkin diminta untuk memasukkan nama, nombor pengenalan, alamat emel, alamat surat-menyurat atau nombor telefon anda.

2. Untuk apa kami menggunakan maklumat anda?

Mana-mana maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan dalam salah satu cara berikut:

 • Untuk memperibadikan pengalaman anda
  Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas dengan lebih baik kepada keperluan individu anda
 • Untuk menambah baik laman web kami
  Kami sentiasa berusaha untuk menambah baik tawaran tapak web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda
 • Untuk memperbaiki perkhidmatan pelanggan
  Maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda
 • Untuk memproses transaksi
  Maklumat anda, sama ada awam atau persendirian, tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain atas apa jua sebab sekalipun, tanpa kebenaran anda, selain untuk tujuan nyata menghantar produk atau perkhidmatan yang dibeli yang diminta.
 • Untuk mentadbir peraduan, promosi, tinjauan atau ciri tapak lain
 • Untuk menghantar emel berkala
  Alamat emel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan anda kepada anda.
3. Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau memasukkan, menyerahkan atau mengakses maklumat peribadi anda. Kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif/kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang Pembayaran kami hanya untuk boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khas kepada sistem tersebut, dan dikehendaki merahsiakan maklumat tersebut. Selepas transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, kewangan, dll.) tidak akan disimpan pada pelayan kami.

4. Adakah kita menggunakan kuki?

Ya (Kuki ialah fail kecil yang dipindahkan oleh tapak atau pembekal perkhidmatannya ke pemacu keras komputer anda melalui penyemak imbas Web anda (jika anda benarkan) yang membolehkan tapak atau sistem pembekal perkhidmatan mengenali penyemak imbas anda dan menangkap serta mengingati maklumat tertentu

Kami menggunakan kuki untuk memahami dan menyimpan pilihan anda untuk lawatan masa hadapan dan menyusun data agregat tentang trafik tapak dan interaksi tapak supaya kami boleh menawarkan pengalaman dan alatan tapak yang lebih baik pada masa hadapan.

5. Adakah kami mendedahkan sebarang maklumat kepada pihak luar?

Kami tidak menjual, berdagang, atau sebaliknya memindahkan maklumat pengenalan peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan tapak web kami, menjalankan perniagaan kami atau memberi perkhidmatan kepada anda, selagi pihak tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pelepasan adalah sesuai untuk mematuhi undang-undang, menguatkuasakan dasar tapak kami atau melindungi orang lain atau hak, harta atau keselamatan kami. Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan atau kegunaan lain.

6. Pautan pihak ketiga

Kadangkala, mengikut budi bicara kami, kami mungkin memasukkan atau menawarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga di tapak web kami. Tapak pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti laman web yang dipautkan ini. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti tapak kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas tentang tapak ini.

7. Perlindungan Data

MelakaPay mungkin menggunakan teknologi termasuk perisian penyulitan untuk melindungi Maklumat anda atau sebarang data yang anda berikan ke dalam portal kami dan untuk mengekalkan piawaian keselamatan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

8. Penyimpanan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran maklumat akaun pengguna disimpan dengan teknologi keselamatan.

9. Dasar Privasi Dalam Talian Sahaja

Dasar privasi dalam talian ini hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpul melalui laman web kami dan bukan untuk maklumat yang dikumpul di luar talian.

10. Terma dan syarat

Sila lawati bahagian Terma dan Syarat kami yang menetapkan penggunaan, penafian dan had liabiliti yang mengawal penggunaan laman web kami di https://melakapay.melaka.gov.my/portal/terms-and-conditions

11. Persetujuan Anda

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan dasar privasi laman web kami.

12. Perubahan pada Dasar Privasi kami

Jika kami memutuskan untuk menukar dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini

13. Menghubungi Kami

Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah.

Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Aras 1, Blok Temenggong
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
melakapay_admin@melaka.gov.my
06-3333333 sambungan 765