Agensi

Perbadanan Melaka

Perbadanan Melaka (MCORP) yang dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) ditubuhkan bagi menyahut saranan Kerajaan Persekutuan supaya setiap negeri di negara ini menubuhkan perbadanan pembangunan negeri masing-masing demi meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosioekonomi. Pada masa itu, setiap PKN bertanggungjawab menjalankan aktiviti pembangunan ekonomi dan sosial di negeri masing-masing sebagai Badan Berkanun. Ia juga selaras dengan matlamat kerajaan untuk melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB), khususnya dalam memastikan penglibatan masyarakat Bumiputera.


Tambahan pula, fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan keadaan hidup dan menyusun semula masyarakat melalui pembangunan yang seimbang dan pengagihan pendapatan yang saksama.


Hasil daripada pelaksanaan Enakmen MCORP, Enakmen No.1 Tahun 1971, Perbadanan Melaka (MCORP) telah ditubuhkan pada 30 April 1971 dengan kakitangan seramai 20 orang sahaja.


Tujuan Kerajaan Negeri menubuhkan MCORP pada masa itu adalah untuk memainkan peranan dalam mengembangkan dan mengembangkan Melaka dalam empat bidang utama: industri, pelancongan, perumahan, dan perniagaan dan perdagangan.

Perkhidmatan

  • Pembayaran Sewaan dan Sewa Beli (No Akaun)