Agensi

Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah

Pejabat Tanah dan Daerah Melaka Tengah merupakan satu jabatan di Melaka yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan tanah selain Pejabat Tanah dan Daerah Jasin dan Pejabat Tanah dan Daerah Alor Gajah. Daerah seluas 29,900 hektar (299 km.persegi) itu menjadi tumpuan utama pengurusan dalam membangunkan kawasan tersebut selain menjaga kepentingan pemilik tanah dan kerajaan negeri.

Pengurusan yang cekap dan mesra rakyat menjadi kunci Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah dalam memberikan perkhidmatan kepada orang yang berurusan di pejabat ini.

Selain itu, tumpuan utama diberikan kepada hasil yang akan menjana pembangunan ekonomi secara am dan khususnya negara. Justeru, Pejabat Tanah dan Daerah Melaka Tengah bertanggungjawab memastikan keluasan tanah yang teratur dan sistematik dapat diselaraskan agar kemajuan dalam memenuhi matlamat dan misi kerajaan negeri dalam menjayakan Melaka Maju 2010.

Semakan Cukai

Perkhidmatan

 • Cukai Tanah
 • Cukai Petak
 • Cukai Tanah
 • Cukai Petak
 • Cukai Petak
 • Carian Persendirian
 • Carian Persendirian
 • Carian Persendirian
 • Carian Persendirian
 • Carian Persendirian
 • Carian Persendirian