Daftar

Pendaftaran ke Portal MelakaPay dan Aplikasi

Sila pastikan nama penuh adalah tepat untuk tujuan cetakan resit
Sila pastikan alamat email anda adalah tepat bagi tujuan penghantaran bukti pembayaran atau resit
Hanya nombor telefon Malaysia diterima