Agensi

Majlis Perbandaran Alor Gajah

Majlis Perbandaran Alor Gajah ialah sebuah pihak berkuasa tempatan (PBT) .Perkhidmatan berjiwa rakyat yang bertindak sebagai penggerak utama di daerah Alor Gajah untuk sebuah daerah yang maju dan indah.


Pembangunan kawasan pentadbiran telah dibangunkan seiring dengan pembangunan keseluruhan Negeri Melaka dengan penekanan utama daripada sektor perindustrian, pelancongan dan pertanian. Kewujudan infrastruktur juga mempercepatkan kemasukan pelabur, baik modal pelabur tempatan mahupun asing untuk berkembang dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.

Perkhidmatan

  • Cukai Taksiran
  • Kompaun (No Kompaun)
  • Caj Warisan
  • Kompaun (No Pendaftaran Kenderaan)
  • Bayaran Sewaan Gerai (No Akaun)