Agensi

Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka menguruskan hal-hal berkaitan Kewangan Negeri Melaka dan penyediaan Akaun Tahunan Negeri. Jabatan ini diketuai oleh Y.B. Pegawai Kewangan Negeri yang bertanggungjawab ke atas struktur dasar dan Strategi Belanjawan negeri dan mencari jalan untuk meningkatkan hasil seperti yang dikehendaki oleh Bajet tahunan Negeri Melaka. Fungsi TAPEM ialah mengurus dan mentadbir dana bantuan atau pinjaman iaitu :

  • Pinjaman Wang Pendidikan Tinggi
  • Membantu Institusi Pengajian Tinggi
  • Biasiswa Pelajar Sekolah Menengah (BK/BI)

Perkhidmatan

  • Pinjaman Pendidikan