Agensi

Lembaga Perumahan Melaka

Lembaga Perumahan Melaka (LPM) ialah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di Melaka melalui Lembaga Perumahan Enakmen Melaka (ELPM) 2002 yang diwartakan pada 17 Disember 2002. LPM merupakan agensi negeri kedua yang menubuhkan lembaga itu selepas Negeri Selangor.