Agensi

Majlis Perbandaran Jasin

Dengan berkuatkuasanya undang-undang Akta Kerajaan Tempatan Malaysia 1976, serta pihak berkuasa tempatan di negara ini, Majlis Daerah Luar Bandar Jasin (Majlis Daerah Luar Bandar Jasin) yang ditubuhkan pada tahun 1959 telah diberi pengiktirafan sebagai Majlis Daerah Jasin pada 1 Julai 1978. Pada 1 Januari 2007 telah diisytiharkan sebagai MAJLIS DAERAH JASIN

Perkhidmatan

  • Cukai Taksiran
  • Kompaun (No Kompaun)
  • Caj Warisan
  • Kompaun (No Pendaftaran Kenderaan)
  • Pembayaran Sewa (No Akaun)
  • OSC Online (No Akaun)