Agensi

Melaka Finance House

Syarikat milik Kerajaan Negeri Melaka iaitu Perbadanan Ketua Menteri dan Tabung Amanah Melaka. Ditunjangi oleh 5 Teras Bisnes meliputi :

 • Aset & Fasiliti
 • Perkhidmatan Kredit
 • Keusahawanan & Perantis E-Dagang
 • Pengurusan Dana & Pelaburan
 • Pasaran Ekuiti

Perkhidmatan

 • Bayaran Balik Pinjaman (Pinjaman Peribadi)
 • Bayaran Balik Pinjaman (Pinjaman Mikro)
 • Bayaran Balik Pinjaman (Pinjaman Kenderaan)
 • Bayaran Balik Pinjaman (Pinjaman Dana Harta Bumiputra)
 • Bayaran Balik Pinjaman (Pinjaman Perumahan)
 • Sewaan Premis (No Akaun/No IC)