Agensi

Syarikat Air Melaka Berhad

Perbadanan Air Melaka Berhad (samb.) ialah sebuah syarikat yang memainkan peranan dalam pengurusan air Negeri Melaka dan bertanggungjawab ke atas rawatan dan pengagihan air di Negeri Melaka. Syarikat itu telah mendapat lesen daripada Kerajaan Negeri Melaka untuk menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk melalui penggubalan Perjanjian 2004.

Perkhidmatan

  • Bil Air (NULL)