Agensi

Majlis Agama Islam Melaka

Majlis Agama Islam Melaka telah diasaskan pada 28 September 1960. Ia bertujuan untuk menguruskan hal ehwal Negara Islam Melaka di samping membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Penubuhan Majlis Agama Islam Melaka diperkukuh dengan penggubalan penubuhan: Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 Seksyen 4 subseksyen 1. Hendaklah wujud satu badan yang dikenali sebagai "Majlis Agama Islam Melaka" untuk membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.

Perkhidmatan

 • Wakaf Tunai (Pendidikan)
 • Wakaf Tunai (Masjid, Surau dan Madrasah)
 • Wakaf Tunai (Pembangunan)
 • Wakaf Tunai (Perubatan)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Fidyah)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Wang atau harta Tidak Patuh Syariah (WTPS))
 • Perkhidmatan Baitulmal (Wang Orang Berhutang)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Luqatah)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Tabung Musaadah Covid 19)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Tabung Amal Jariah Melaka)
 • Perkhidmatan Baitulmal (Saham Wakaf Pembinaan Masjid Pulau Besar)
 • Bayaran Kaffarah (Bersetubuh Siang hari di Bulan Ramadhan)
 • Bayaran Kaffarah (Zihar)
 • Bayaran Kaffarah (Nazar)
 • Bayaran Kaffarah (Sumpah)
 • Bayaran Kaffarah (I'la)