Dengan menggunakan portal web ini, anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. MelakaPay berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, tetapi tidak dapat menjamin bahawa perkhidmatan kami tidak akan terganggu atau bayaran ralat, atau perkhidmatan yang dipilih akan sampai kepada penerima yang dimaksudkan.

MelakaPay provides this web portal and its contents on an "AS IS" basis and makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to this web portal or its operation, contents, products or services.

DescripMelakaPay tidak mewakili atau menjamin bahawa maklumat yang tersedia di portal web ini adalah tepat, terkini atau lengkap, dan kami menafikan mana-mana dan semua representasi dan waranti, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu setakat yang dibenarkan. oleh undang-undang yang terpakai.

MelakaPay mempunyai budi bicara, atas apa jua sebab sekalipun dan tanpa memberikan sebarang sebab, untuk menapis, mengubah suai, menambah, memadam atau menolak, secara keseluruhan atau sebahagian, apa-apa kandungan video, bahan, artikel dalam apa jua bentuk atau cara, jika MelakaPay adalah daripada berpendapat bahawa bahan tersebut melanggar Undang-undangnya.