Agensi

Sistem Tender Online Melaka

Dengan menyertai STOM, anda akan menerima maklumat penting sebelum ianya diumumkan ke orang ramai. Anda boleh menggunakan akaun anda untuk:

  • Cari Dokumen Tender & Sebut Harga
  • Beli Dokumen Tender & Dokumen sebut harga secara online
  • Memperbaharui Langganan
  • Menyemak semua transaksi dan log aktiviti anda
  • Menguruskan Maklumat Akaun
  • Mengikuti latihan Tender & Sebutharga secara online
  • Menerima notifikasi berkenaan isu semasa