Agensi

Unit Kerajaan Tempatan

VISI : KE ARAH ORGANISASI AWAM TERBILANG MENJELANG 2015 MEMACU KE ARAH PBT YANG DINAMIK, DAYA TAHAN, DAYA HUNI DAN MAMPAN.

MISI : MEMACU KEGEMILANGAN ORGANISASI MELALUI TADBIR URUS KORPORAT DAN SISTEM PENYAMPAIAN YANG CEKAP DAN BERKESAN

PIAGAM PELANGGAN UNIT KERAJAAN TEMPATAN

  • Memastikan dasar atau program Kerajaan Persekutuan / Negeri disampaikan kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh tujuh (7) hari.
  • Memastikan pelaksanaan dasar atau program Kerajaan Persekutuan / Negeri oleh Pihak Berkuasa Tempatan dipantau sebulan sekali.
  • Memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi tuntutan projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan tidak melebihi 14 hari daripada tarikh maklumat lengkap diterima.
  • Memastikan ulasan Permohonan Projek Pembangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dikemukakan kepada kementerian sebelum 30 November setiap tahun.

Perkhidmatan

  • Lesen Pelelong (account_no)
  • Lesen Pelelong (New Application)